Masaż Niemowląt

Masaż opracowany przez Fryderyka Leboyer na podstawie hinduskiej metody Shantala jest przeznaczony dla dzieci zdrowych z pewnym opóźnieniem w rozwoju psychoruchowym i szczególnie wskazany dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, które przygotowujemy do ćwiczeń ruchowych. Można go również stosować profilaktycznie u prawidłowo rozwijających się dzieci w ich wczesnym okresie życia (zaleca się wykonywanie masażu przez matkę).
Siła bodźców dotykowych w trakcie wykonywania masażu powinna być dostosowywana indywidualnie i stopniowo zwiększana w miarę lepszej tolerancji przez dziecko.